eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


2012 會員作品展

2012年會員作品展覽已於9月17日至20日在香港大會堂七樓高座展覽廳舉行,簡單而
隆重的開幕儀式由本會會長任適先生、副會長梁珍小姐、陳炳忠先生、沙龍主席王頌
威醫生及展覽主席彭德貞小姐陪同本會副贊助人榮智健先生、本會永遠名譽顧問連登
良先生及余宇康醫生主持,場面熱鬧溫馨!展覽共有105位會員支持參加。
pshk_ex2012_10.jpg
pshk_ex2012_12.jpg

pshk_ex2012_14.jpgpshk_ex2012_19.jpg


pshk_ex2012_05.jpgpshk_ex2012_08.jpgpshk_ex2012_06.jpg

pshk_ex2012_07.jpgpshk_ex2012_21.jpgpshk_ex2012_25.jpg

pshk_ex2012_23.jpgpshk_ex2012_24.jpg
pshk_ex2012_26.jpg開幕照片


2012_ex_of_members_work_invitation_card_2012_-11.jpg


2012_ex_of_members_work_invitation_card_2012-21.jpg
2012_exhibition_of_members_work__poster_11.jpg 

 

 

 
 

 

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.