eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


廣東潮汕文化~饒平土樓二天美食攝影創作團4R專題攝影比賽得獎作品

廣東潮汕文化~饒平土樓二天美食攝影創作團4R專題攝影比賽得獎作品,優異獎十名: 

   陳兆東
2012.11.10-11__chan_siu_tung_.jpg


 

 

 

     

羅森
2012.11.10-11__law_sam.jpg
 
 

胡美嫦                 
2012.11.10-11__wu_mei_sheung_.jpg
       葉建生
2012.11.10-11__ip_ken_seng_.jpg

      張婉儀
2012.11.10-11__cheung_yuen_yi_.jpg


        李靜儀
2012.11.10-11__lee_ching_yee_.jpg


          王德明 
2012.11.10-11__wong_tak_ming_.jpg
     賈金囡
2012.11.10-11__.jpg

 

 
 
       何文威
2012.11.10-11__ho_man_wai_.jpg

     李美安
2012.11.10-11__li_mei_on_.jpg

 

 

 
 

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.