eng | 中文
2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


2016 會員作品展 - 歡迎參觀

2016_2016.jpg
開幕日期:2016年9月16日(星期五) 下午五時
展覽地點:香港大會堂高座七樓展覽館


展覽日期:2016年9月17日至18日星期六及日上午十時至下午七時
                2016年9月19日星期一上午十時至下午五時歡迎各界人士、會友出席參觀!
 

===================================== 

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.