eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


2017年 FIAP 攝影名銜公佈

以下會友及影友於2017年度獲國際影藝聯盟(FIAP)頒授下列攝影名銜,芳名如下:

EFIAP/p

陳興華先生 Mr. CHAN H. W.


EFIAP/s
馮敏如先生 Mr. FUNG Man-yu Alex


EFIAP/b
方凱欣小姐 Miss FONG Hoi-yan


EFIAP
胡志遠先生 Mr. WOO Eric
鍾嘉寶小姐 Miss JUNG Ka-po Elva
鄧鎮材先生 Mr. TANG Chun-choi
李雪君小姐 Miss LI Suet-kwan Noel
何建輝先生 Mr. HO Kin-fai
馮秋玉小姐 Miss FUNG Chau-yuk
吳樹謀先生 Mr. NG Shu-mau
岑禮成先生 Mr. SHAM Lai-sing
易錦玉小姐 Miss YICK Kam-yuk Anita
方偉德先生 Mr. FONG Wai-tak
梁天豪先生 Mr. LEUNG T. H. David
張兆莘先生 Mr. CHEUNG Shiu-sun


AFIAP
練達之先生 Mr. LIN Tat-chi Wolfgang
黃君慧小姐 Miss WONG Kwan-wai Joanna
李守仁先生 Mr. LEE Sau-yan Jackson
何瑞清小姐 Miss HO Sui-ching  
楊曉雲小姐 Miss YEUNG Hiu-wan 
許國偉先生 Mr. HUI Kwok-wai
張佩娟小姐 Miss CHEUNG Pui-kuen Catherine
周振業先生 Mr. CHOW Tsun-ip Patrick
陳智懷先生 Mr. Desmond CHAN
譚   明先生  Mr. TAM Ming
Mr. LO Chi-man Daniel
Mr. KWOK Yuk-chiu Stanley


部份本港申請 FIAP名銜的會友,其作品被FIAP選中,並己上載FIAP的網上作品集
供世界各地攝影家欣賞。瀏覽:
http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/?311=Hong+Kong&515=2017

fiap_2017_page_11.jpg


 fiap_2017_page_22.jpg

fiap_2017_page_33.jpg


學會仝仁謹向上列會友致熱烈的祝賀! 恭喜! 恭喜!  
 
========================================================

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.