eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


2019年FIAP 攝影名銜公佈


以下會友及影友於2019年度獲得國際影藝聯盟 (FIAP) 頒授下列攝影
名銜,(證書將會在2020年4月25日 (星期六) 香港攝影學會八十三周
年會慶聯歡晚宴中頒發),芳名如下:


EFIAP/d2
陳興華先生 Mr. CHAN H. W.
 

EFIAP/p
馮敏如先生 Mr. FUNG Man-yu Alex


EFIAP/g
方凱欣小姐 Miss FONG Hoi-yan

EFIAP/s
謝國驥先生 Mr. TSE Kwok-kei Daniel


EFIAP/b

張冠南先生 Mr. CHEUNG Koon-nam
蔡嘉彥先生 Mr. CHOI Lewis Ka Yin
馮秋玉小姐 Miss FUNG Chau-yuk
練達之先生 Mr. LIN Tat-chi Wolfgang
岑禮成先生 Mr. SHAM Lai-sing
易錦玉小姐 Miss YICK Kam-yuk Anita


EFIAP
郭玉超先生 Mr. KWOK Yuk-chiu Stanley
歐陽光瑩先生 Mr. AU-YEUNG Kwong-ying
岑秀媚小姐 Miss SHUM Sau-mai Verity
黃耀華先生 Mr. WONG Yiu-wah
彭文聰先生 Mr. PANG Man-chung Patrick
譚   明先生 Mr. TAM Ming
何瑞清小姐 Miss HO Sui-ching

AFIAP
林錦榮先生 Mr. LAM Kam-wing
陳麗玲小姐 Miss CHAN Lai-ling Helena
盧碧儀小姐 Miss LO Pik-yee Zuie 
梁永忠先生 Mr. LEUNG Wing-chung Kenneth
胡漢蕃先生 Mr. WU Hon-fan
羅啟熙先生 Mr. LAW Kai-hay Clement
劉子文先生 Mr. LAU Tze-man
區永全先生 Mr. AU Wing-chun
陳淑嫻小姐 Miss CHAN Suk-han
王鼎熙先生 Mr. WONG Edward
鍾奕昌先生 Mr. CHUNG Raymond Yik-cheung
梁活彬先生 Mr. LEUNG Wut-bun
文淑嫻小姐 Miss MAN Suk-Han Amanda學會仝仁謹向上列會友致熱烈的祝賀! 恭喜! 恭喜!   ——————————————————————————-----------
 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.