eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


2016年6月 阮輝春 考獲 A.PSHK 會士應試作品

A. PSHK Yuen Fai-chun 阮輝春 01-奮勇向前 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.