eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


2020年度國際攝影藝術聯盟 (FIAP) 名銜公佈

以下會友及影友於2020年7月獲得國際影藝聯盟(FIAP) 頒授以下攝影名銜,
證書將會在2021年第八十四周年會慶聯歡晚宴中頒發(詳情另行通告),
芳名如下:


EFIAP/d3
陳興華先生 Mr. CHAN H. W.
 


EFIAP/p
方凱欣小姐 Ms. FONG Hoi-yanEFIAP/g
謝國驥先生 Mr. TSE Kwok-kei DanielEFIAP/s
蔡嘉彥先生 Mr. CHOI Lewis Ka-yin
練達之先生 Mr. LIN Tat-chi Wolfgnag
易錦玉小姐 Ms. YICK Kam-yuk AnitaEFIAP/b
歐陽光瑩先生 Mr. AU-YEUNG Kwong-ying
張佩娟小姐 Ms. CHEUNG Pui-kuen Catherine 
黃耀華先生 Mr. WONG Yiu-wah


EFIAP
區永全先生 Mr. AU Wing-chun
陳少琼小姐 Ms. CHAN Siu-king Maree
陳淑嫻小姐 Ms. CHAN Suk-han
鍾奕昌先生 Mr. CHUNG Raymond Yik-cheung
劉子文先生 Mr. LAU Tze-man
羅啟熙先生 Mr. LAW Kai-hay Clement
梁永忠先生 Mr. LEUNG Wing-chung Kenneth
王鼎熙先生 Mr. WONG EdwardAFIAP
陳晶晶小姐 Ms. CHAN Ching-ching
陳潔冰小姐 Ms. CHAN Kit-bing Christine
陳慧儀小姐 Ms. CHAN Wai-yi Yolender
鄭金洲先生 Dr. CHENG Thomas
蔡寶森先生 Mr. CHOY Boo-sum Robert
洪玉鳳小姐 Ms. HUNG Yuk-fung Garius
李武宗先生 Mr. LEE Wu-tzung 
彭萬山先生 Mr. PANG Solution
譚怡超小姐 Ms.TAM Yee-chiu Christina
姚李美玲小姐 Mrs. YIU LEE Mei-ling  


本會仝仁謹向上列會友致熱烈的祝賀! 恭喜! 恭喜!   


-------------------------------------------------------------------------

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.